Undgå varmepumpe støj med et fjederdæmper sæt

Støjdæmpning af ny transformerstation på Sydhavn

Når nye transformerstationer bygges op, bør det sikres, at støj fra transformerne ikke generer naboerne i et tæt bebygget område. For at opfylde lydkrav på 40 dB(A) ved facaden på den nye transformerstation i Sydhavn, kontaktede Aarsleff Rails IAC Acoustics for at finde en løsning som kunne dæmpe støj fra transformerne, samt bidrage til ventilationssystemet. Løsningen var IAC Acoustics’ Louvers, også kaldet akustiske riste, som virker som støjværn og samtidigt tillader luftgennemstrømning.

I 2021 byggede Aarsleff Rails en ny transformerstation ved Sydhavn. Den nye transformerstation har 3 kamre med transformere, som vil sikre strøm til køreledningsanlægget. Denne proces kan være støjende, da de valgte transformerne generer ca. 51 dB(A). Det gældende lydkrav ved facaden er på 40 dB(A), så der skulle findes en løsning, som kunne dæmpe støj fra transformerne.

Støjskærme med naturlig ventilation

Projektet, som blev styret af Aarsleff Rails, skulle opfylde en række krav. Løsningen skulle blandt andet tage højde for støj mod naboer, køling og energiforbrug.

Beregninger, som blev lavet i samarbejde med projektets ingeniører, viste at Louvers (akustiske riste) fra IAC Acoustics kunne imødekomme de høje krav ift. lydisolering, men også bidrage til naturlig ventilation.

Valget faldt på den akustiske rist Noishield™, model 2R, som har de unikke egenskaber, at den dæmper støj, tillader luftgennemstrømning og er stort set vedligeholdelsesfri.

Læs mere om Akustiske riste

Støjskærm med naturlig ventilation under opbygning

Fremstilling, levering og montage af støjskærme

IAC Acoustics, som er en førende global producent af robuste, højtydende akustiske riste og har gennemført tusindvis af installationer verden over, fik til opgave at fremstille, levere og montere den valgte løsning. Dette skete i tæt samarbejde med rådgivende ingeniører samt projektledere fra Aarsleff Rails.

Projektet blev afsluttet i december 2021.

Læs mere om hvordan Sydhavnen sætter strøm til fremtidens grønne bane, som denne transformerstation er en del af.

Støjdæmpning af ny transformerstation på Sydhavn

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.