Bafler

Akustiske bafler brukes til å kontrollere refleksjon og absorpsjon av lydbølger i et rom. Takmonterte akustiske bafler bekjemper støy- og etterklangsproblemer inne i bygninger, og er enkle og raske å rengjøre og vedlikeholde.

IAC Ro/Ro Bafler

IAC Ro/Ro Bafler er et opphengingssystem for hygienebafler, spesielt utviklet for næringsmiddel- og medisinalindustrien. Bafler opphengt i IAC Acoustics A/S' Ro Ro opphengingssystem er montert med kjørevogner som kjører på et skinnesystem direkte montert under loftet. Baflene er forbundet innbyrdes, slik at man kan trekke dem bort til et utvalgt område i produksjonslokalet, der rengjøring og vedlikehold kan foregå.

IAC Datasheet RO-RO Baffle System
2.1 MB Download

IAC Folie Baffel

IAC folie Baffel er akustisk absorbent og egnet til bruk i næringsmiddel- og medisinalindustrien. Folie baflene kan monteres individuelt i wire eller S-kroker, slik at det fortsatt er adgang til tekniske installasjoner og slik at lys kan komme inn i bygningen. Folien er laget av PE og tilsatt litt UV-hemmer som forlenger dens levetid.

IAC Folie Baffel Type 1
1.2 MB Download
IAC Folie Baffel Type 2
2.6 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.