Audiometrirom

kvinne og mann utfører undersøkelse av barnets hørsel i audiometrirom

Audiometrirom

Audiometriom er blant IAC Acoustics A/S' kjernekompetanser. Gjennom årene har vi installert mer enn 40.000 rom over hele verden. Våre audiometrirom overholder diverse ISO-standarder og kan tilpasses enhver bygning. Vi tilbyr standardløsninger samt spesialløsninger.

to lydtette akustikk-bokser (Små audiometrirom) for måling av hørsel

Mini-audiometrirom

Små audiometrirom for måling av hørselen. Disse små lytteboksene leveres ferdigmontert: plug'n play direkte til døren og er velegnet for test av hørsel hos audiologer, synsoptikere og helsearbeidere.

mann og kvinne foran mobil hørselsklinikk

Mobile hørselsklinikker

IAC Acoustics A/S bygger mobile hørselsklinikker. Mobile hørselsklinikker bygges opp etter kundens ønsker og behov med én eller flere kabiner. Mobile hørselsklinikker fungerer også som mobile legehus og kan brukes til mange former for undersøkelser.

animasjonsvideo av å bygge et audiologirom

Video om audiometrirom

Mange prosjekter krever spesialdesignede audiologirom og -bokser for å løse spesielle arkitektoniske og estetiske utfordringer.
Denne animasjonen viser et eksempel på ombygging og bygging av tilpassede audiologirom på et sykehus.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.