Jet Wake Barriers og Blast Barriers

Mesh Jet Wake Barrier endrer retningen på avkastet fra jetmotorer

Mesh Type Jet Wake Barrier

IAC Acoustics A/S' Mesh type Jet Wake Barrier har et særlig metallnet som avleder jetblast og sprer den oppover i en vinkel på mellom 60º og 80º. Idet jetstrømmen går gjennom barrieren, blandes den med den omkringliggende luften som både kjøler luften og senker farten.

Kurvede Jet Wake Barrier endrer retningen på avkastet fra en jetmotor

Curved Type Jet Wake Barrier

IAC Acoustics A/S' Curved Jet Wake Barrier er rated til Full power og leder slippstrømmen direkte opp I luften. Curved Jet Wake Barrier kan dessuten oppgraderes til støyskjerm med en effekt på 10-15dB.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.