Dashbord fra bil testes i flatt lyddødt rom

Flatt lyddødt rom

Flate lyddøde rom er en form for lyddøde rom (ekkofrie rom), som er egnet for testmiljøer, hvor hovedformålet ikke utelukkende er akustiske målinger. Denne type rom oppfyller i noen tilfeller akkurat "Engineering grade" ISO 3744, men aldri "Precision Grade" ISO 3745.

Flate lyddøde rom krever mindre plass

Flate lyddøde rom utmerker seg ved å være litt billigere å bygge enn lyddøde rom med kiler. I tillegg opptar de akustiske absorbenter i disse ikke så mye plass innvendig, hvilket gir en større innvendig volum eller behov for en mindre ytterskall.

Bortset fra at flate lyddøde rom som utgangspunkt danner ramme om et litt dårligere og mer upresist måleområde også kjent som acoustic sweetspot, så kan IAC Acoustics A/S’ ytre rammer så som lydtette dører og vinduer, måleoppstillinger mm. danne grobunn for veldig gode akustiske fasiliteter på tross av den litt dårligere innvendige veggbekledningen.

Våre planarchoic chambers leveres som utgangspunkt med:

  • Lyddører og lydvinduer
  • Lyddempet justerbar ventilasjon
  • Støysvak justerbar belysning
  • IAC Planabsorbenter
  • Flytende gulv
  • Lydtette kabelgjennomføringer
  • Strøm og elektriske installasjoner
  • Stag og holdere til målingoppstillinger.
  • Data Acquisition system (evt.)
IAC Acoustic Test Facilities
11.4 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.