Lilla skjær i lyddødt rom med hardt gulv (Hemi anechoic chamber)

Semi-lyddødt rom

IAC konsernen har verdens største erfaring med semi-lyddøde rom. I løpet av de siste 60 årene har konsernen utviklet og forfinet denne type akustiske testfasiliteter. Hemi anechoic chambers er ofte så store at man kan komme unna med å bare beklede rommets 5 ut av 6 sider lydkiler og fortsatt overholde de gjeldende standartene. Ut av verdens 10 største hemi anechoic chambers har vi levert de 8 av dem. Vi har levert denne tjenesten til respekterte selskaper som Volvo, Grundfoss, BMW, Jaguar, mfl.

Hemi anechoic chamber

Et hemi anechoic chamber kan oftest installeres i en eksisterende bygning, hvis gulv og bærende konstruksjoner tillater det. Ofte blir rommet så stort at det må bygges en særskilt bygning til kun denne fasiliteten. I slike tilfeller påtar vi oss oppgaven å bygge hele fasiliteten alt inklusivt, slik at hele bygningen bygges opp rundt den akustiske testfasiliteten, hvilket gir et mer homogent sluttresultat. En slik tjeneste vil bli påtatt av vårt søsterselskap IAC UK.

Lyddøde rom kjennetegner seg ved at 99% av all lydenergi over et definert frekvensbånd absorberes i vegger, gulv og tak, og slik stimuleres en måleoppstilling svevende høyt oppe i luften, fri for refleksjoner og bakgrunnsstøy.

Et semi-lyddødt rom må som regel oppfylle kravene beskrevet i ISO 3744 eller ISO 3745, slik at elektronikk og maskinell kan testes og sertifiseres i henhold til diverse standarder. Vi kan hjelpe dere med de beste løsningene på markedet.

Forståelse for romakustikk og lyddøde rom

Å bygge et lyddødt rom er en tverrfaglig disiplin som krever dyp forståelse for romakustikk, bygningsakustikk og elektroakustikk. Dette, utover den nødvendige viten om byggeri og konstruksjon tilsammen, danner rammen for de beste løsningene. Som profesjonelle hjelper vi med den vanskelige behovsanalysen, herunder å definere kravene til rommets størrelse, rommets cut-off frequency, hvordan måleoppstillingen skal settes opp og innsatsdempningen som gjøres bortover skall og akustisk svake punkter så som dører, ventilasjonssystemer, kabelgjennomføringer mm.

Våre semi-lyddøde rom leveres normalt med:

 • Lyddører og tilhørende "basket-door"
 • Lyddempet justerbar ventilasjon
 • Støysvak justerbar belysning
 • IAC patenterte metadyn lydkiler
 • Flytende gulv
 • Lydtette kabelgjennomføringer
 • Strøm og elektriske installasjoner
 • Stag og holdere til målingoppstillinger.
 • Data acquisition sysyem (evt.)

Hemi anechoic chambers benyttes blant annet mye i bilbransjen (VSAC), der de danner rammer for testfasiliteter så som:

 • Pass by chamber
 • Shake og rattle
 • Driveline
 • Powertrain
IAC Acoustic Test Facilities
11.4 MB Download

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.