Lytterom

IAC Lytterom danner perfekte rammer for utvikling, evaluering og vurdering av lyd. IAC Lytterom er bygget av mennesker for mennesker. Her er det, i stedet for elektronisk måleutstyr, mennesker som bestemmer hva som høres bra ut og hva som høres galt ut.

mennesker sitter i et lytterom med hodetelefoner på ørene

Lytterom

IAC Acoustics A/S' lytterom danner profesjonelle, behagelige rammer for at mennesker kan vurdere lyder og lydeffekter. I motsetning til mange andre lydtekniske fasiliteter så som etterklangsrom og semi-halvdøde rom, der det oftest er elektronisk måleutstyr som bestemmer om en lyd høres korrekt eller feil ut, setter lytterom mennesket i fokus og lar virkelige personer være dommere over hva som høres bra og riktig ut.

Lytterom brukes blant annet til:

  • Evaluering og utvikling av lydkvalitet fra Hi-Fi-utstyr
  • Psyko-akustiske undersøkelser. Lyd og reaksjoner
  • Evaluering og utvikling av lyder fra mekanikk og teknikk som for eksempel bildører som lukkes og ringetoner fra mobiltelefoner
  • Kvalitetsikring av produkter som høreapparater og high-end Hi-Fi-utstyr før det blir pakket og sendt til kunder

Det er mye penger i å treffe den riktige lyden. Og mye å tape hvis lyden er feil. Derfor er lytterom et nødvendig element i R&D-avdelinger i mange forskjellige bransjer.

Våre patenterte byggesystemer sikrer høy lyddempning bortover skallen, og høy akustisk innsatsdempning i alle svake ledd så som dører, vinduer, ventilasjonssystemer og lignende, men når det kommer til lytterom er oppgaven ikke bare løst ved å sikre et høyt nivå av lydisolasjon. I lytterom er etterklangstid og lydkvalitet under lupe og de gjengse standarter for lytterom krever knivskarp avbalansering av etterklangstider fordelt på de forskjellige frekvensbåndene.

Under designfasen kjører vi de planlagte konstruksjonene gennom akustiske analyseverktøyer for å sikre at det endelige produktet oppfyller de ønskede standarter. Til slutt kalibreres med diffusorer, bass absorbers og diverse Hemholts resonatorer for å sikre 100% compliance med målsetningen.

Lytterom leveres typisk med:

  • Lyddører og lydvinduer
  • Lyddempet justerbar ventilasjon
  • Støysvak justerbar belysning
  • Lydtette kabelgjennomføringer
  • Strøm og elektriske installasjoner
  • Gulvtepper eller linoleum

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.