Rom med særlige akustiske krav

Etterklangsrom med harde overflater som reflekterer lyd

Etterklangsrom

Etterklangsrom, også kalt et lydhardt rom, er kjennetegnet ved å ha utrolig lang etterklangstid motsatt et lyddødt eller ekkofritt rom som har nesten ingen etterklangstid har. IAC Acoustics A/S bygger lydharde rom som gjør det mulig å måle iht. ISO 354.

RF-avskjermet rom med gul dør og et vindu

EMI/RF-beskyttede rom

IAC Acoustics A/S har stor erfaring med Faradays bur installasjoner, og vår løsning utmerker seg ved å ikke bare ha en høy EMI/RF-skjerming, men også en høy akustisk dempning. Les mer våre Level 1, Level 2, Level 3 for EMI/RF-beskyttelse, som helt unikt kan kombineres med høye krav til støyreduksjon...

Lydtett rom for avhør med bord og stoler

Avhørsrom

Avhørsrom med mulighet for fortrolige samtaler er en oppgave for IAC Acoustics A/S. Vi tilbyr behagelige omgivelser for selv den mest ubehagelige situasjonen.

Avlyttings- og spionasjesikre rom

Hemmelige rom

Avlyttings- og spionasjesikre rom er en nisje som IAC Acoustics A/S har spesialisert seg i. Rommene benyttes til oppbevaring av fortrolige dokumenter og samtaler mellom sikkerhetsgodkjente offiserer og embedsmenn.

gnager med høretelefoner på ørene i rom til dyreforsøk

Rom til dyreforsøk

Forsøk med dyrs hørsel og forsøk der dyr ikke skal bli forstyrret av utefrakommende lyder kan foretas i rom fra IAC Acoustics A/S. Dyrs høreterskel er forskjellig fra rase til rase, men ved enkelte endringer kan vi justere fasiliteter som normalt er tiltenkt mennesker og maskinell til å være egnede...

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.