Støyskjermer

Kraftig støyskjerm plassert ovenpå tak

Kraftig støyskjerm

IAC Acoustics A/S' egen støyskjerm er særlig egnet til å dempe lavfrekvent eller uvanlig høy støy. Produktet kan designes i opp til 12 meters høyde, og benyttes oftest i industrielle sammenhenger der vanlige støyskjermer ikke er kraftige nok.

Trafikkstøyskjerm strekker seg over horisonten

Trafikkstøyskjerm

IAC Acoustics A/S forhandler og installerer vanlige støyskjermer til veier og lignende. Trafikkstøyskjermer fra IAC Acoustics leveres typisk med 10 års garanti og har fine akustiske data.

Mobil industristøyskjerm med føtter i produksjonslokale

Industristøyskjerm

Industrielle støyskjermer er med deres slagfaste overflate velegnede for oppstilling i produksjonsområder og områder med mye trafikk. Skjermene fås i forskjellige farger og størrelser.

Kontorstøyskjerm i flere farger plassert i kantine

Kontorstøyskjerm

Kontorstøyskjermer, som romdeler eller til å sette direkte på kanten av et skrivebord, gir fred rundt jobbstasjoner og forbedrer akustikken på kontoret. Støyskjermer hever dermed også trivsel og produktivitet.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.