Løsning av oppgaver innen audiometri, testfasiliteter, maskinstøy og lydstudioer

Eksperter på støy, akustikk og vibrasjoner

IAC Acoustics A/S er et firma som spesialiserer seg på støy, akustikk og vibrasjoner. IAC Acoustics A/S er et selvstendig aksjeselskap under IAC Greentec Acoustics, og sysselsetter i dag ca. 15 medarbeidere på kontoret i Hvidovre. Fra kontoret i Hvidovre har vi ansvaret for hele det skandinaviske markedet. I det store perspektivet er IAC Acoustics-gruppen representert med selskaper i Storbritannia, Danmark, Tyskland, Australia og Kina.

Fagfolks foretrukne leverandør av produkter til vibrasjonsdemping

Spesielt for den danske avdelingen gjelder det at vi har eget lager og egen produksjonslinje med produkter innen vibrasjonsdemping. Denne vibrasjonstekniske avdelingen var tidligere kjent som VIKAS. VIKAS har i flere tiår vært fagfolks foretrukne leverandør av vibrasjonsdempere og vibrasjonsdempende plater. VIKAS har en serie med produkter i markedets høyeste kvalitet og i gjennomtenkt bruksdesign. VIKAS er dessuten IAC-gruppens kunnskapsenter innenfor vibrasjonsdemping.

Sterk produktportefølje innenfor støy- og akustikkprodukter

IAC Acoustics utmerker seg ved å ha en sterk produktportefølje med produkter som dører, vinduer, paneler, lyddempere, vibrasjonsdempere m.m. med ekstremt høy ytelse. Disse produktene er utvilsomt de best dokumenterte, mest utprøvde og høyest ytende produktene på markedet.
Med våre produkter er vi i stand til å løse stort sett alle oppgaver innenfor audiometri, testfasiliteter, maskinstøy, lydstudioer m.m.
I dag er IAC Acoustics-gruppen en av de ledende internasjonale leverandørene av støy- og akustikkprodukter.

Our Vision

To be globally recognised as the worlds most trusted supplier of engineered noise control products and acoustical systems.

Our mission

We are committed to making the world a quieter place.

Our Values

We are committed to providing outstanding noise control solutions and service to our clients.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.