IAC Acoustics A/S har Nordeuropas største erfaringer med lyddøde rom

Kvalitet og innovasjon

Sertifiseringer

Hos IAC Acoustics vil vi gjerne holde oppe vårt høye kvalitetsnivå. Derfor kan du se kvalifiseringene, sertifikatene og medlemskapene våre nedenfor.
Vi engasjerer oss i de bransjene vi samarbeider med, støtter relevante organisasjoner og deltar i en rekke nettverk. Alt dette for å gjøre det stadig enklere å samarbeide med oss.

Achilles JQS

Achilles JQS (Joint Qualification System) er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem som brukes av innkjøpere i den norske og danske olje- og gassektoren til å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leverandørkjeden, og til å foreta effektive innkjøp i tråd med EU-lovgivningen. Achilles ID 60104. www.achilles.com/en/jqs

Kunnskap

For IAC Acoustics er samarbeid på tvers av landegrensene avgjørende for å sikre kunnskapsdeling og erfaringsutvikling på tvers av datterselskapene.
Med erfaring siden 1949 og kunder i over 50 land, bugner virksomheten av faglig kunnskap og erfaringer. Det gjør at vi for hver og én av kundene våre kan skape løsninger av verdensklasse som bare blir bedre og bedre over tid.

Innovasjon og forskning

Som markedsleder og en av verdens ledende leverandører av støy-, vibrasjons- og akustikkløsninger, har IAC Acoustics et ansvar for å sikre ny utvikling. I mer enn 60 år har vi derfor engasjert oss i forskning og innovasjon for nye produkter og utvikling av eksisterende.
IAC Acoustics’ testfasiliteter og laboratorier brukes til testing og utvikling av nye produkter og kvalitetssikring. I vårt akustiske laboratorium i Beijing gjennomtestes produktene våre i henhold til gjeldende ISO-standarder.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.