Støyinnkapsling av maskiner i produksjon

Støydemping

IAC Acoustics er ekspert på støyinnkapsling, støyskjermer og støydemping.

Støyreduksjon av maskin med støyinnkapsling

Støydemping av maskiner

Støydemping av maskiner og reduksjon av maskinstøy er av avgjørende betydning for arbeidsmiljøet, produktiviteten og trivselen på arbeidsplasser. Høyt lydnivå kan forårsake stress, hørselsskader og redusert konsentrasjonsevne hos de ansatte, og derfor er det viktig å implementere støydempende løsninger.

Demping av ekstern støy fra bedrifter med støyskjerm

Ekstern støy fra bedrifter og industrianlegg

Reduksjon av ekstern og industristøy er en kompleks oppgave som krever en kombinasjon av støymåling, fastsettelse av støygrenser (en akustisk målsetning) og implementering av hensiktsmessige støyreduserende tiltak og produkter for å skape et mer støyvennlig miljø.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.