Støyreduksjon av maskin med støyinnkapsling

Støydemping av maskiner

Støydemping av maskiner og reduksjon av maskinstøy er av avgjørende betydning for arbeidsmiljøet, produktiviteten og trivselen på arbeidsplasser. Høyt lydnivå kan forårsake stress, hørselsskader og redusert konsentrasjonsevne hos de ansatte, og derfor er det viktig å implementere støydempende løsninger.

IAC Acoustics tilbyr et bredt produktspekter innen støy, akustikk og vibrasjoner. Her fokuseres det på noen av de viktigste produktene til støydemping av maskiner og maskinstøy: støyinnkapslinger og støyskjermer.

Reduser maskinstøy med støyinnkapslinger

Støy- og maskininnkapslingerer er en av de mest effektive metodene for støydemping. Maskininnkapslinger fungerer som et beskyttende skall rundt maskinen og reduserer effektivt støyen direkte ved støykilden. IAC Acoustics’ støyinnkapslinger kan bygges som Moduline støyinnkapsling, som er et byggesystem utviklet spesifikt til å dempe støy, eller Access Line maskininnkapsling, som er utviklet spesielt med tanke på å gi tilgang til en maskin fra mange sider. Begge byggesystemene er laget av materialer med høy lydisoleringsevne og designet for å minimere støyutslipp. Byggesystemene er av kraftig kvalitet og er lette å vedlikeholde, og er dermed en god og praktisk løsning i mange bransjer. Støyinnkapslingene tilpasses alltid individuelle maskiner og prosesser for å sikre optimal støydemping. Moduline støyinnkapsling kan også leveres med lydvinduer, lyddører osv., som i likhet med innkapslingen er utviklet for å dempe minst like mye støy som panelene.

Støydemping av maskiner med støyskjermer

Støyskjermer er en annen effektiv løsning for støydemping. Støyskjermer fungerer som barrierer mellom en støykilde og et boligområde, eller et arbeidsområde. IAC Acoustics A/S' egen støyskjerm IAC Noishield er særlig egnet til å dempe lavfrekvente eller uvanlig høye støynivåer. IAC Noishield kan designes i opp til 12 meters høyde, og benyttes oftest i industrielle sammenhenger der vanlige støyskjermer ikke er kraftige nok. Støyskjermer er effektive til å redusere luftbåren støy og kan tilpasses spesifikke maskiner eller arbeidsområder.

IAC Acoustics tilbyr også en innendørs mobil støyskjerm NoiScreen, som kan brukes til verksteder og alle industrielle produksjonsområder. Den er robust, enkel, tåler støt, og kan løse akustikk- og støyproblemer mange steder. I tillegg absorberer den støy fra begge sider.

Støygrenser på arbeidsplasser

Det er viktig å merke seg at støydempende produkter ikke bare gavner de ansattes helse og trivsel, men også kan bidra til å overholde lovgivningen om støygrenser på arbeidsplasser. Ved å implementere disse produktene kan bedriftene skape et mer behagelig og produktivt arbeidsmiljø, samtidig som de sikrer de trivselen til medarbeiderne.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.