Løs maskinstøy med fjærdempere

Maskinstøy og vibrasjoner

Støyforurensning fra produksjonsmaskiner kan være en betydelig utfordring i mange bransjer og arbeidsmiljøer. Blant annet på grunn av produktivitet, helse og trivsel er det viktig å implementere effektive løsninger for støy- og vibrasjonsdemping.

IAC Acoustics tilbyr en lang rekke produkter innen støydemping, akustikkregulering og vibrasjonsisolering.

Platedemping til støyende maskiner og kanaler

Platedempingsmaterialer er et viktig verktøy for å redusere maskin- og kanalstøy. Ved å plassere platedempingsmaterialet på tynnplatekonstruksjoner kan man minimere vibrasjonene i maskinkonstruksjonen og dermed redusere støynivået. Platene er tunge og gir derfor også ekstra lydisolering. I maskininnkapslinger kombineres en platedemper ofte med en lydabsorbent for å oppnå den mest optimale støydempingen.

Lydabsorbenter reduserer lydrefleksjonen

Lydabsorbenter reduserer refleksjonen av lydbølger når de treffer en hard overflate. Lydabsorbenter brukes til å forbedre akustikken i arbeidsområder og minimere støyplager ved å redusere etterklangstiden. Inne i maskininnkapslinger er de svært effektive, da maskinstøyen, uten lydabsorbent, ville fare rundt i innkapslingen uten å bli dempet. IAC Acoustics’ helt tunge lydabsorbent gir også god platedemping i tynnplatekonstruksjoner.

Lydabsorbenter i maskinkapslinger

Vibrasjonsrelatert maskinstøy

Vibrasjonsdempere brukes til aktiv eller passiv vibrasjonsisolering. Ved aktiv vibrasjonsisolering dempes vibrasjonene fra en maskin slik at de ikke sprer seg i f.eks. en bygning som strukturstøy. Ved passiv isolering dempes strukturvibrasjoner slik at de ikke når følsomt utstyr, som f.eks. veieceller eller mikroskoper. I begge tilfeller er vibrasjonsdemperne normalt montert mellom maskinen og fundamentet eller underlaget til maskinen.

Vibrasjonsdempere for maskinstøy

Hvordan demper man støy fra maskiner?

Det er viktig å identifisere og vurdere de spesifikke støy- og vibrasjonsproblemene og velge de mest hensiktsmessige produktene og metodene for å takle dem. I kombinasjon eller hver for seg utgjør lydabsorbenter, platedempingsmaterialer og vibrasjonsdempere alle effektive løsninger for støydemping av maskiner, og kan bidra til å redusere unødvendig og forstyrrende maskinstøy.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.