IAC RO/RO bafler satt opp i produksjonshallen

Akustikk i produksjonslokaler

Dårlig akustikk og støy på arbeidsplassen er en av de mest sykdomsprovoserende faktorene i produksjonslokaler og på fabrikker. Dårlig akustikk forminsker taleforståelsen og øker stressnivået signifikant. På lengre sikt medfører dette en rekke sykdommer og sykefravær, som raskt kan komme til å koste mye mer enn det koster å forbedre de akustiske forholdene.

Anvisninger for akustikk

Arbeidstilsynet og bygningsreglementet har utarbeidet anvisninger for hvordan akustikken bør være i produksjonslokaler, slaktehaller, fabrikker mm. Derfor har vi her i IAC Acoustics A/S utviklet vårt eget software som i løpet av 10 minutter kan simulere romakustikken i et rom, og fortelle hva som skal til for at rommet/rommene får en behagelig akustikk som er i overensstemmelse med regler og anvisninger.

Støy i produksjonslokaler og på fabrikker

Støy i produksjonslokaler og på fabrikker skyldes ikke alltid bare dårlig akustiske forhold. Oftest er det flere kilder til støy som bråker innover hverandre, og tross ellers gode akustiske forhold er det fortsatt for mye støy. I slike situasjoner må støykildene lokaliseres og behandles individuelt. Det kan være maskinstøy, ventilasjonsstøy eller eksempelvis ventilstøy.

Akustisk støy analyse

Vi kommer gjerne ut og gir råd og veiledning, samt utfører en akustisk analyse. I forbindelse med dette utarbeider vi også et tilbud på hva det vil koste å utføre de aktuelle forbedringene. I utgangspunktet tillater vi oss å ta et symbolsk honorar for utførelsen av en akustisk analyse. Dette skyldes at vår erfaring er større, og vår ingeniørrådgivning er mer detaljert enn hos andre selskaper som selger akustikkregulering. Såfremt forbedringene ønskes utført, trekkes dette beløpet fra den endelige fakturaen, slik at rådgivningsdelen er gratis.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.