Akustisk Strekkmetalloft installert på arkitektkontor

Dårlig akustikk i kontor og skoler

Dårlig akustikk og støy på arbeidsplassen er en av de mest sykdomsprovoserende faktorene i institusjoner og næringsliv. Dårlig akustikk forminsker taleforståelsen og øker stressnivået signifikant. På lengre sikt medfører dette en rekke sykdommer og sykefravær, som raskt kan komme til å koste mye mer enn det koster å forbedre de akustiske forholdene.

Akustikk i daginstitusjoner, skoler og flerpersonskontorer

Arbeidstilsynet og bygningsreglementet har utarbeidet anvisninger for hvordan akustikken bør være i eksempelvis daginstitusjoner, flerpersonskontorer, trappeoppganger og mer. Derfor har vi her i IAC Acoustics A/S utviklet vårt eget software som i løpet av 10 minutter kan simulere romakustikken i et rom, og fortelle hva som skal til for at rommet/rommene får en behagelig akustikk som er i overensstemmelse med regler og anvisninger.

Støykildene må lokaliseres

Støy på kontorer og skoler skyldes ikke alltid bare dårlig akustiske forhold. Oftest er det flere kilder til støy som bråker innover hverandre, og tross ellers gode akustiske forhold er det fortsatt for mye støy. I slike situasjoner må støykildene lokaliseres og behandles individuelt. Det kan være trafikkstøy fra nærliggende veier, ventilasjonsstøy eller at det trengs litt filt under bord og stoler, slik at de ikke bråker når de flyttes rundt.

Akustisk analyse på kontorer og skoler

Vi kommer gjerne ut og gir råd og veiledning, samt utfører en akustisk analyse. I forbindelse med dette utarbeider vi også et tilbud på hva det vil koste å utføre de aktuelle forbedringene. I utgangspunktet tillater vi oss å ta et symbolsk honorar for utførelsen av en akustisk analyse. Dette skyldes at vår erfaring er større, og vår ingeniørrådgivning er mer detaljert enn hos andre selskaper som selger akustikkregulering. Såfremt forbedringene ønskes utført, trekkes dette beløpet fra den endelige fakturaen, slik at rådgivningsdelen er gratis.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.