Støydemping av maskiner og reduksjon av maskinstøy

Hvordan demper man støy fra maskiner?

Støydemping av maskiner og reduksjon av maskinstøy er av avgjørende betydning for arbeidsmiljøet, produktivitet og trivsel på arbeidsplasser. Det er viktig å identifisere og vurdere de spesifikke støy- og vibrasjonsproblemene og velge de mest hensiktsmessige produktene og metodene for å takle dem.

Her fokuseres det på noen av de viktigste produktene til støydemping og vibrasjonsisolering av maskiner: Støyinnkapslinger, Lydabsorbenter og vibrasjonsdempere.

Reduser maskinstøy med støyinnkapslinger

Reduser maskinstøy med støyinnkapslinger

Støyinnkapslinger er en av de mest effektive metodene for støydemping. Støyinnkapslinger fungerer som et beskyttende skall rundt maskinen og reduserer effektivt støyen direkte ved støykilden. IAC Acoustics’ støyinnkapslinger kan bygges som Moduline støyinnkapsling, som er et byggesystem utviklet spesifikt til å dempe støy, eller Access Line støyinnkapsling, som er utviklet spesielt med tanke på å gi tilgang til en maskin fra mange sider. Støyinnkapslingene tilpasses alltid individuelle maskiner og prosesser for å sikre optimal støydemping.

Les mere om støyinnkapslinger

Lydabsorbenter installert inne i støyinnkapsling

Lydabsorbenter til støyende maskiner

Lydabsorbenter reduserer refleksjonen av lydbølger når de treffer en hard overflate. Lydabsorbenter brukes til å forbedre akustikken i arbeidsområder og minimere støyplager ved å redusere lydrefleksjon og etterklangstid i et rom. Inne i maskininnkapslinger er de svært effektive, da maskinstøyen, uten lydabsorbent, ville fare rundt i innkapslingen uten å bli dempet.

Les mere om lydabsorbenter

Vibrasjonsdempere installert under støyende maskin

Løs vibrasjonsproblemer i industrianlegg med vibrasjonsdempere

En lang rekke problemer med støy og vibrasjoner i industrianlegg kan utbedres ved å bruke vibrasjonsdempere. Vibrasjonsdempere brukes til aktiv eller passiv vibrasjonsisolering. Ved aktiv vibrasjonsisolering dempes vibrasjonene fra en maskin slik at de ikke sprer seg i f.eks. en bygning som strukturstøy. Ved passiv isolering dempes strukturvibrasjoner slik at de ikke når følsomt utstyr, som f.eks. veieceller eller mikroskoper.

Se vårt utvalg av vibrasjonsdempere her

Støy- og vibrasjonsdempende løsninger på et høyt teknologisk nivå

Det er viktig å merke seg at støy- og vibrasjonsdempende produkter ikke bare gavner de ansattes helse og trivsel, men også kan bidra til å overholde lovgivningen om støygrenser på arbeidsplasser.

IAC prosjekterer, beregner og utvikler støy- og vibrasjonsdempende løsninger på et høyt teknologisk nivå og leverer totalløsninger til mange forskjellige bransjer, inkludert bygg, FoU, testing, audiologi, utdanning, industri og offshore.

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.