FDHL støydempingssett til støy- og vibrasjonsisolering av varmepumper

Støydempingssett til varmepumper fra IAC Acoustics

Varmepumper har blitt en populær varmekilde, for eksempel i eneboliger og hus i parsellhager. Men mange vet ikke at det kan ha stor betydning med tanke på støy om varmepumpen er riktig plassert og montert.

Støydemping av varmepumper

Støy fra en varmepumpe kommer fra viften eller kompressorenheten. For å unngå varmepumpestøy kan du blant annet sjekke om varmepumpen er riktig plassert og montert.

En spesiell utfordring med å vibrasjonsdempe varmepumpestøy er at vekten til varmepumpen er ujevnt fordelt på føttene. Et støydempingssett fra IAC Acoustics tar høyde for dette, da vibrasjonsdemperne er tilpasset varmepumpens vekt.

Mange installatører bruker allerede støydempingssettet fra IAC Acoustics til å vibrasjonsisolere varmepumper i nye installasjoner, men settet kan også ettermonteres dersom man opplever problemer med støy.

Støydempingssett til varmepumpe

IAC Acoustics anbefaler FDHL støydempingssett til støy- og vibrasjonsisolering av varmepumper. Settene inneholder fire stk. vibrasjonsdempere og er spesielt egnet for varmevekslere, varmepumper, små vifter og klimaanlegg som veier opptil 120 kg.

Støydempingssettet fås til anlegg i følgende tre vektklasser:

Læs mere om FDHL støydempingssett til varmepumper.

FDHL Grønn serie støydempingssett - Vektintervall: 30–55 kg

FDHL Gul serie støydempingssett - Vektintervall: 50–80 kg

FDHL Rød serie støydempingssett - Vektintervall: 70–120 kg

Ring oss!

Hør hvordan vi kan hjelpe deg og din virksomhet!

Telephone Number IAC Acoustics

Skriv til oss!

Få hjelp med lyd, støy og vibrasjonsdemping.